PRAVIDLA

PRAVIDLA

1. SMS soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku (dále jen „SMS soutěž“).
2. SMS soutěž pořádá NejSMS.cz. Organizátor si vyhrazuje právo na ukončení soutěže dle vlastního uvážení, ukončení soutěže musí oznámit minimálně jeden měsíc předem. Dále si vyhrazuje právo na změnu cen dle svého uvážení, z jakéhokoliv důvodu.
3. SMS Soutěže se může zúčastnit naprosto každý.
4. Účastníkem soutěže se stává osoba, která odeslala podle pravidel soutěže a zadaných otázek prostřednictvím SMS zprávy odpověď na telefonní číslo 90009XX platné pro všechny operátory mobilních sítí v ČR. (XX = cena SMS)
5. Soutěžící odesílá SMS zprávou ve tvaru WEB[mezera]„kód soutěže“[mezera]„odpověď“.
6. Odpovědi jsou odesílány na jednotné číslo všech českých mobilních operátorů 900 09 XX.
(XX = cena SMS)
7. Zpráva musí obsahovat předepsané údaje a jejich uspořádání dle vzoru, který je uveden současně se zveřejněným soutěžním zadáním. Jakákoliv odchylka od předepsaného formátu může mít za následek automatické vyřazení ze strojového zpracovávání výsledků.
8. Soutěžící má právo poslat libovolný počet soutěžních SMS zpráv.
9. Ceny do soutěže jsou uveřejněny na straně se soutěžním úkolem.
10. Všichni výherci budou o výhře informování organizátorem soutěže prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého byla výherní SMS odeslána. Výhry budou odeslány vždy do 30 dnů.
11. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže.
12. Ceny není možné vymáhat právní cestou.
13. Organizátor nezodpovídá za nefunkčnost sítí mobilních operátorů, jiných komunikačních sítí a zařízení, a neručí za ztrátu, poškození či nedoručení výher.
14. Veškeré poskytnuté osobní údaje soutěžících jsou ze strany organizátora soutěže chráněny v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
15. Cena za odeslání SMS je tvořena posledním dvojčíslím telefonního čísla, na něž je soutěžící SMS zpráva odesílána (včetně DPH), příchozí SMS zpráva je zdarma.
16. Technicky zajišťuje goNET.